Флукорик 150 mg капсули, твърди


Flucoric 150 mg capsules, hard е средство на избор за лечение и профилактика на гениталната кандидомикоза. Лекарственият продукт се понася добре от пациентите и облекчава бързо клиничните симптоми. Формата от 1 капсула по 150 mg е лесна и удобна за употреба
-профилактика при лечение на възпалителни заболявания на други органи и системи, изискващи на продължителна антибиотична терапия. тър на действие с цел превенция на генитална кандидоза.Други продукти от АГ