Ексомакс 2 mg/ml инфузионен разтвор


ЕКСОМАКС е разтвор за инфузия 2 mg/ml, в 0.9% воден разтвор на натриев хлорид, опакован в безцветни стъклени бутилки (USP Type I) от 100 ml или 200 ml.
Показания: Показан е за лечение на следните състояния:
  • Кандидоза на лигавиците. Това включва орофарингеална, езофагеална, неинвазивна бронхопулмонарна кандидоза, кандидурия, кожно-лигавична и хронична атрофична орална кандидоза (при пациенти със зъбни протези). Могат да бъдат лекувани пациенти с нормални защитни сили и имунокомпрометирани пациенти.
  • Системна канидоза, включваща кандидемия, десеминирана кандидоза и други форми на инвазивна кандида инфекция – инфекции на перитонеума, ендокарда, белия дроб, уроинфекции. Могат да се лекуват пациенти със злокачествени заболявания, пациенти в интензивни отделения, пациенти на цитотоксична или имуносупресивна терапия. Продуктът не се прилага при лечение на инфекции, причинени от Candida krusei и Candida glabrata.
  • Криптококоза, включваща криптококов менингит и инфекции с друга локализация, например белодробна, кожна. Могат да бъдат лекувани, както пациенти с нормална имунна система, така и пациенти със СПИН, с органна трансплантация или други причини за имунна супресия. Fluconazole разтвор за инфузия може да бъде използван като поддържаща терапия за предотвратяване на рецидив на криптококова болест при пациенти със СПИН.
  • Профилактика на микотични инфекции при имунокомпрометирани пациенти, при които се смята , че има риск вследствие на неутропения след цитотоксична химиотерапия или лъчетерапия, включително и при пациенти след присаждане на костен мозък.
  • Генитална кандидоза, остра или рекурентна вагинална кандидоза, кандидозен баланит.
 


Други продукти от Болнични продукти