Уромитексан 100 mg/ml инжекционен разтвор


Лекарственият продукт съдържа активното вещество месна, което представлява уропротектор. Предотвратява токсичното действие върху пикочните пътища на оксазафосфориновите цитостатици (Holoxan, Endoxan) и появата на хеморагичен цистит, микрохематурия и макрохематурия.Други продукти от Онкология