Ендоксан 200 mg & 500 mg прах за инжекционен разтвор


Циклофосфамид е цитостатик, който се прилага в схема на комбинирана химиотерапия или самостоятелно при: левкози, злокачествени лимфоми, злокачествени солидни тумори на яйчниците, тестисите, млечната жлеза, белите дробове, невробластом, сарком на Юинг, автоимунни заболявания.Други продукти от Онкология