Кариери

Екофарм е надежден работодател, който насърчава личното и професионалното развитие на своите служители.

Компанията осигурява благоприятна работна среда, в която могат да се развият и реализират и най-креативните идеи. Професионалното израстване на служителите се подпомага от ежегодни вътрешни и външни обучения.

Екипът на Екофарм се състои от 120 висококвалифицирани специалисти в различни области.

За своята 18-годишна история, успяхме да създадем високо конкурентна маркетингова структура, обхващаща всички региони на страната.

 


 

Ако сте любознателен, активен и амбициозен човек,

със силен интерес към хуманната медицина и развитие на фармацевтичната индустрия,

то тогава длъжността

 

Квалифицирано лице/Специалист Осигуряване на качеството/ в Екофарм ще представлява интерес за Вас.

На тази длъжностВие ще отговаряте за:

 

 • Сертифициране и освобождаване на партиди лекарствени продукти в съответствие с приложимото Европейско и национално законодателство;

 • Преглед на Batch Manufacturing Records, Batch packaging Records и аналитични отчети;

 • Преглед на Product Quality Reviews;

 • Издаване на QP декларации за активни вещества;

 • Поддържане и развитие на системата за управление на качеството;

 • Изготвяне на стандартни оперативни процедури и работни инструкции в съответствие с изискванията на Добра дистрибуторска  и Добра производствена практика;

 • Изготвяне на технически споразумения с външни партньори;

 • Извършване на одити на производители и лаборатории за анализ на лекарствени продукти за съответствие с Добрата производствена практика;

 • Извършване на одити на търговци на едро с лекарствени продукти за съответствие с Добрата дистрибуторска практика;

 • Управление на оплаквания и отклонения;

 • Участие в дейности по блокиране, изтегляне и унищожаване на продукти;

 • Управление и разследване на фалшифицирани лекарства;

 • Изготвяне на план за прилагане на коригиращи и превантивни действия и проследяване на изпълнението му;

 • Планиране и провеждане на вътрешни обучения по Добра дистрибуторска  и Добра производствена практика.

   

От Вас очакваме:

 • Висше образование - магистър по медицина, фармация, химия, биотехнология или биология;

 • Най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества;

 • Да отговаряте на изискванията за квалифицирано лице, регламентирани в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и НАРЕДБА № 15 от 17.05.2009 г. за условията за издаване на Разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на лекарствени продукти

 • Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо;

 • Компютърна грамотност – Word, Excel, Microsoft Outlook, Internet;

 • Умения за работа в екип, коректност и организираност.

 

Ние предлагаме:

 • Възможности за професионално и кариерно развитие;

 • Работа в амбициозен екип;

 • Мотивиращо възнаграждение и условия на труд.

 

За да кандидатствате моля изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо.

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално и при спазване правилата на Закона за защита на личните данни.


 

 


 КАНДИДАТСТВАНЕ БЕЗ КОНКРЕТНА ОБЯВА

В случай, че не намирате подходящата позиция, но сте мотивирани да работите при нас, изпратете вашата кандидатура на ecopharm@ecopharm.bg и тя ще бъде подробно разгледана и включена в нашата база данни.

 

Всички подадени кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване правилата на Закона за защита на личните данни