Екофарм защитава личните ви данни


На 25 май 2018 г. влиза в сила Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) известен и с абревиатурата си на английски език - GDPR. „Екофарм“ ЕООД потвърждава ангажимента си към добросъвестното, прозрачно и законосъобразно обработване на личните данни, които администрира в своето корпоративно и търговско битие.

Желаем да Ви запознаем с подготвените от нас „Съгласие“ и „Информационен документ на Екофарм“ ЕООД, които са насочени към медицинските специалисти, с които си сътрудничим при осъществяване на нашата дейност, като им представяме информация за продуктите от портфолиото си, организираме различни мероприятия и др. Представяме Ви и бланка за „оттегляне на съгласието“, която е насочена към медицински специалисти, които вече са ни предоставили съгласие да обработваме техните лични данни и желаят да го оттеглят. В „Информационен документ“ сме посочили как най-лесно може да стане това. „Информационен документ“ предоставя още и по-подробна информация за „Екофарм“ ЕООД като администратор на лични данни, Вашите права, целите на обработването на лични данни, използването им и др.

Длъжностно лице за защита на личните данни на „Екофарм“ ЕООД:

Биляна Русева

privacyteam@ecopharm.bgИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ НА „ЕКОФАРМ“ ЕООД за обработване на лични данни при организиране на маркетинг мероприятия

Съгласие за работа с лични данни (относно участия в мероприятия)

Оттегляне на съгласие (относно участия в мероприятия)

Списък на категории обработващи лични данни по възлагане от „ЕКОФАРМ“ ЕООД

Съгласие за работа с лични данни (общо)

Оттегляне на съгласие (общо)

Екофарм на 13-та Олимпиада на бизнес лидерите

15 години Екофарм

Признание за Екофарм